Wie ben ik?

 

Mijn naam is Caroline van Daelen. Nadat ik in 1989 de opleiding logopedie-akoepedie heb afgerond, ben ik gaan werken bij diverse Audiologische Centra. In 2004 ben ik gestart met mijn eigen praktijk, waar ik kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen met de meest uiteenlopende logopedische stoornissen onderzoek en behandel. Mijn doel is om samen met de cliënt en betrokken personen de communicatievaardigheden te vergroten. In de loop der tijd heb ik verschillende bij- en nascholing gevolgd en mij daarmee gespecialiseerd in het begeleiden van slechthorende en dove kinderen en volwassenen met hoortoestellen of een Cochleair Implantaat (CI). Ook maak ik hierbij dankbaar gebruik van opgedane ervaringen gedurende mijn werkzaamheden bij de Audiologische Centra. Tijdens de behandeling van kinderen, put ik uit mijn ervaringen als moeder. Ik weet hoe moeilijk het kan zijn om kinderen te motiveren iets te leren wat ze niet interessant of moeilijk vinden. Hoeveel strijd het soms kost om thuis oefeningen te moeten doen, terwijl ze bij een vreemde vaak wel meewerken. Ik werk samen met disciplines die bij de cliënt betrokken zijn, te denken aan collega logopedisten, groepsleiding, leerkrachten, ambulant begeleiders, speltherapeuten, psychologen, KNO-artsen, audiologen en audiciens.